Bokföring
Vi har lång erfarenhet av bokföring inom många branscher, t ex Fastighet, Invest, Bygg, IT och Filmbolag

Bokföring
Vi arbetar i första hand i Vismas bokföringsprogram, men vill ni göra delar av bokföringen själv eller se siffrorna löpande kan ni välja Fortnox internetbaserade bokföringsprogram.

Projektredovisning
Vi tillhandahåller projektrapportering enligt era önskemål.

Momsdeklaration
Vi hjälper Er att upprätta momsdeklarationen efter att bokföringen för perioden är klar. Deklarationen gör vi via skatteverkets elektroniska tjänster.

Löneadministration
Vi gör lönespecifikationerna för Era anställda, betalar ut lönen, deklarerar samt ordnar med kontrolluppgifter till skatteverket.

Konsulttjänster
För större bokförings- eller löneuppdrag kan vi erbjuda en konsult på plats hos Er. Vi utför då hela eller delar av uppdraget från Ert kontor.

Bokslut / Årsbokslut
Vi arbetar löpande under året med avstämningar så att årsbokslutsarbetet ska gå smidigt. Månadsbokslut eller kvartalsbokslut upprättas oftast beroende på vilken momsperiod ni valt, eller enligt Era önskemål.

Årsredovisning
För aktiebolag upprättar vi en årsredovisning efter att årsbokslutet är klart och godkänt.

Inkomstdeklaration
Inkomstdeklarationer görs för aktiebolag i samband med årsbokslutet. För enskilda firmor och handelsbolags ägare upprättar vi antingen hela den privata inkomstdeklarationen med skatteberäkning eller endast bilagan för bolagets räkenskaper.

Bokslutsrapport
Eftersom vi är en auktoriserad redovisningsbyrå kan vi erbjuda tjänsten bokslutsrapport till de företagare som anlitar oss för sin bokföring. Denna rapport är avsedd för aktiebolag som valt att inte ha en revisor.

Fastighetsekonomi
Är du inom fastighetsbranschen så vet du att det finns många lagar och regler att hålla reda på. Inte minst när det gäller att bokföra tillgångarna, pågående arbeten, försäljningar och moms inom bygg- och fastighetsområdet. Ta hjälp av oss så får du en kunnig fastighetsekonom som sköter bokföringen, årsbokslut samt koncernredovisningen vid behov.

Filmredovisning
Se mer info under sidan filmredovisning

Byggekonomi / Entreprenadjuridik
Se mer info under sidan byggekonomi/juridik