Filmekonomi
Det självklara valet när Ni söker en redovisningsekonom till Er filmproduktion! Pia Norling, VD Solid Redovisning AB


Att sköta bokföringen vid en filmproduktion är inget man kan jämföra med vanligt bokföringsarbete på en redovisningsbyrå. Det krävs unika kunskaper, erfarenhet och bra rutiner för att klara av filmekonomiarbetet. Den kunskapen och erfarenheten finns hos oss på Solid. Vi har personal med erfarenhet från ekonomiarbete vid flera olika produktioner. Vi hjälper till att hålla koll på filmbudgeten och är vana vid projektredovisning som oftast ingår i en filmproduktions redovisningsarbete. Vi arbetar både med hela produktionsbolagets bokföring och enbart för enstaka filmproduktioner.